BRC-certifiering

Hägges är certifierat enligt BRC, British Retail Consortium. En standard som är anpassad till de krav som ställs på livsmedelsindustri och detaljister för att säkerställa en hög matkvalitet. Standarden utvecklades av de största detaljhandelskedjorna i Storbritannien för att kunna utvärdera leverantörer av produkter till sina EMV (egna märkesvaror).

BRC ställer krav på bl.a. anläggning, produkt- och processtyrning samt hygien för att kunna garantera bra mat. Ett krav är att företaget tillämpar HACCP, ett amerikanskt program för att minimera risken att tillverkningen går fel och maten blir olämplig att äta.  Företaget gör ett antal riskanalyser, dokumenterar dessa, vidtar åtgärder och gör sedan regelbundna kontroller av resultatet.

Varje år görs en revision av en auktoriserad BRC-revisor som kontrollerar företaget mot de krav som ingår i standarden.

Den senaste revisionen på Hägges utfördes i november 2016. Hägges erhöll då högsta betyg A.

IFS