Logotype

Fika som gör livet godare!

Välkommen till Hägges, Svensk fikatradition sedan 1956. Vi bakar muffins, mjuka kakor och kondisbitar med stor omsorg på råvaror av högsta kvalitet, med ägg från frigående höns. Njut av din fikastund med någon av våra klassiker eller upptäck nya favoriter i vårt sortiment.

Bakat med omsorg

Dagligen ägnar sig våra ambitiösa och erfarna medarbetare åt att utveckla och baka de godaste kakorna av högkvalitativa råvaror som motsvarar våra konsumenters förväntningar. Alla våra produkter bakas med ägg från frigående höns. Förutom ägg och mjölk använder vi inga råvaror med animaliskt ursprung.

I samma anda säljs och distribueras dessa produkter med hjälp av vår partner Polfärskt till Sveriges dagligvarubutiker. Genom detta fantastiska samarbete når vi dagligen över 1000 butiker.

Vi är oerhört tacksamma för våra kunders, konsumenters samt medarbetares synpunkter vilket hjälper och stärker oss i vidareutvecklingen av vår verksamhet och våra produkter.

Kvalitet och miljö

Switsbake som producerar Häggesprodukterna är certifierat enligt BRC, British Retail Consortium. En standard som är anpassad till de krav som ställs på livsmedelsindustri och detaljister för att säkerställa en hög matkvalitet. Standarden utvecklades av de största detaljhandelskedjorna i Storbritannien för att kunna utvärdera leverantörer av produkter till sina EMV (egna märkesvaror).

BRC ställer krav på bl.a. anläggning, produkt- och processtyrning samt hygien för att kunna garantera bra mat. Ett krav är att företaget tillämpar HACCP, ett amerikanskt program för att minimera risken att tillverkningen går fel och maten blir olämplig att äta. Företaget gör ett antal riskanalyser, dokumenterar dessa, vidtar åtgärder och gör sedan regelbundna kontroller av resultatet.

Varje år görs en revision av en auktoriserad BRC-revisor som kontrollerar företaget mot de krav som ingår i standarden.

Den senaste revisionen på Switsbake utfördes i januari 2022. Switsbake erhöll då högsta betyg A.

Hägges miljöarbete

I vår verksamhet ska vi utnyttja naturens resurser så skonsamt som möjligt för att minimera miljöbelastningen och genom detta medverka till ett ekologiskt hållbart samhälle. Målet är att hushålla med råvaror och energi på bästa tänkbara sätt, utan att göra avkall på kvaliteten.

Detta gör vi genom att:
  • Planera verksamheten och utifrån detta utarbeta mål och handlingsplaner som följs upp.
  • Minska förbrukning av förpackningsmaterial
  • Öka kunskapen hos alla anställda, skapa ansvar, väga in miljö, kvalitet och hälsa i sina arbetsuppgifter.
  • Arbeta för ständiga förbättringar och förebyggande åtgärder inom miljö, kvalitet och arbetsmiljö.
  • Följa lagar och avtal.